Các hàm trong excel cơ bản dù bất kì ai cũng NÊN VÀ CẦN nắm rõ!

21/04/2020 04:43 PM    |    Tìm việc   >  Giáo dục tin học

Việc sử dụng excel trong tính toán hiện đã rất phổ biến với mọi công việc. Và với những người mới sử dụng, bạn cần phải nắm rõ các hàm trong excel cơ bản và ví dụ dưới đây!

Xem thêm:

Hàm đếm, hàm tổng là một trong các hàm trong excel cơ bản

Hàm đếm COUNT

Bạn có một bảng tính với cơ sở dữ liệu khổng lồ và cần biết có bao nhiêu ô trong một vùng nào đó hay trong toàn bộ bảng tính chỉ chứa chữ số, không chứa chữ cái. Thay vì đếm thủ công thì bạn có thể sử dụng hàm tìm COUNT. Hàm này có tác dụng giúp bạn tính toán tổng số ô theo phạm vi mà bạn cần chỉ định.

Ví dụ, bạn cần đếm từ ô B1 đến B10 có bao nhiêu giá trị. Bạn chỉ cần gõ =COUNT(B10:B10).

Hàm đếm COUNTIF với điều kiện cụ thể

Hàm COUNTIF là một trong các hàm excel thông dụng trong văn phòng dùng để đếm các ô dựa theo một điều kiện đếm cụ thế.

Ví dụ: nếu bạn muốn đếm các ô trong bảng tính ở một điều kiện nhất đinh. Bạn có thể nhập công thức hàm COUNTIF như trong hình:

các hàm trong excel, các hàm.trong excel, các hàm trong excel 2010, tất cả các hàm trong excel, cách sử dụng các hàm trong excel, tổng hợp các hàm trong excel, các hàm trong excel cơ bản, các hàm excel cơ bản trong kế toán, các hàm trong excel 2013, các hàm trong excel nâng cao, các hàm cơ bản trong excel 2013, các hàm excel cơ bản trong nhân sự, các hàm excel thông dụng trong văn phòng, các hàm trong excel 2010 cơ bản, các hàm cơ bản trong excel 2010 pdf, các hàm cơ bản trong excel 2016, các hàm trong excel pdf, các hàm trong excel lớp 7, các hàm trong excel 2003, các hàm trong excel văn phòng, các hàm trong excel hay dùng, các hàm cơ bản trong excel và ví dụ, các hàm trong excel 2019, các hàm thường dùng trong excel văn phòng, các hàm trong excel tin học văn phòng, các hàm văn bản trong excel, các hàm excel hay dùng trong văn phòng, các hàm xử lý văn bản trong excel, các hàm excel thông dụng cho dân văn phòng, các hàm excel cho văn phòng

Hàm COUNTIF với 1 điều kiện là một trong các hàm trong excel hay dùng

Hàm đếm COUNTIFS với nhiều điều kiện

Ngoài ra, nếu muốn đếm các ô trong bảng tính theo những nhóm nhiều điều kiện khác nhau. Chúng ta có thể sử dụng hàm COUNTIF như trong hình:

các hàm trong excel, các hàm.trong excel, các hàm trong excel 2010, tất cả các hàm trong excel, cách sử dụng các hàm trong excel, tổng hợp các hàm trong excel, các hàm trong excel cơ bản, các hàm excel cơ bản trong kế toán, các hàm trong excel 2013, các hàm trong excel nâng cao, các hàm cơ bản trong excel 2013, các hàm excel cơ bản trong nhân sự, các hàm excel thông dụng trong văn phòng, các hàm trong excel 2010 cơ bản, các hàm cơ bản trong excel 2010 pdf, các hàm cơ bản trong excel 2016, các hàm trong excel pdf, các hàm trong excel lớp 7, các hàm trong excel 2003, các hàm trong excel văn phòng, các hàm trong excel hay dùng, các hàm cơ bản trong excel và ví dụ, các hàm trong excel 2019, các hàm thường dùng trong excel văn phòng, các hàm trong excel tin học văn phòng, các hàm văn bản trong excel, các hàm excel hay dùng trong văn phòng, các hàm xử lý văn bản trong excel, các hàm excel thông dụng cho dân văn phòng, các hàm excel cho văn phòng

Cách sử dụng hàm COUNTIF nhiều điều kiện

Hàm tính tổng SUM

Hàm SUM là một trong số các hàm trong excel cơ bản mà ai khi mới học cũng đều phải biết. Mục đích của hàm này được sử dụng để cộng tổng các giá trị của những ô tính lại với nhau để ra được kết quả cuối cùng.

Ví dụ: bạn đang cần tìm tổng của những số trong ô A2 và B2 của bảng tính. Để thực hiện được hàm này, bạn chỉ cần di chuyển chuột tới một ô bất kỳ, nhập công thức hàm sum theo mẫu: =SUM.

Sau đó, bạn hãy nhấn đồng thời phím CTRL cùng với đó là các ô cần tính tổng.

các hàm trong excel, các hàm.trong excel, các hàm trong excel 2010, tất cả các hàm trong excel, cách sử dụng các hàm trong excel, tổng hợp các hàm trong excel, các hàm trong excel cơ bản, các hàm excel cơ bản trong kế toán, các hàm trong excel 2013, các hàm trong excel nâng cao, các hàm cơ bản trong excel 2013, các hàm excel cơ bản trong nhân sự, các hàm excel thông dụng trong văn phòng, các hàm trong excel 2010 cơ bản, các hàm cơ bản trong excel 2010 pdf, các hàm cơ bản trong excel 2016, các hàm trong excel pdf, các hàm trong excel lớp 7, các hàm trong excel 2003, các hàm trong excel văn phòng, các hàm trong excel hay dùng, các hàm cơ bản trong excel và ví dụ, các hàm trong excel 2019, các hàm thường dùng trong excel văn phòng, các hàm trong excel tin học văn phòng, các hàm văn bản trong excel, các hàm excel hay dùng trong văn phòng, các hàm xử lý văn bản trong excel, các hàm excel thông dụng cho dân văn phòng, các hàm excel cho văn phòng

Hàm SUM là hàm cơ bản trong excel

Trong ví dụ này là ô A2, B2 trong bảng tính rồi nhấn phím enter để hệ thống cho ra kết quả. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dùng hàm tính tổng SUM cho nhiều ô tính khác nhau trong excel.

Hàm tính tổng SUMIF có điều kiện

Để tính tổng các ô dựa trên một điều kiện (ví dụ, lớn hơn 9), hãy sử dụng hàm SUMIF sau (hai đối số).

các hàm trong excel, các hàm.trong excel, các hàm trong excel 2010, tất cả các hàm trong excel, cách sử dụng các hàm trong excel, tổng hợp các hàm trong excel, các hàm trong excel cơ bản, các hàm excel cơ bản trong kế toán, các hàm trong excel 2013, các hàm trong excel nâng cao, các hàm cơ bản trong excel 2013, các hàm excel cơ bản trong nhân sự, các hàm excel thông dụng trong văn phòng, các hàm trong excel 2010 cơ bản, các hàm cơ bản trong excel 2010 pdf, các hàm cơ bản trong excel 2016, các hàm trong excel pdf, các hàm trong excel lớp 7, các hàm trong excel 2003, các hàm trong excel văn phòng, các hàm trong excel hay dùng, các hàm cơ bản trong excel và ví dụ, các hàm trong excel 2019, các hàm thường dùng trong excel văn phòng, các hàm trong excel tin học văn phòng, các hàm văn bản trong excel, các hàm excel hay dùng trong văn phòng, các hàm xử lý văn bản trong excel, các hàm excel thông dụng cho dân văn phòng, các hàm excel cho văn phòng

Hàm SUMIF

Để tính tổng các ô dựa trên một tiêu chí (ví dụ, green), hãy sử dụng hàm SUMIF với 3 đối số (đối số cuối cùng là phạm vi cần tính tổng).

Hàm tính tổng SUMIFS với nhiều điều kiện

Để tính tổng các ô dựa trên nhiều điều kiện (ví dụ, blue và green), hãy sử dụng hàm SUMIFS sau (đối số đầu tiên là phạm vi bảng tính cần tính tổng).

các hàm trong excel, các hàm.trong excel, các hàm trong excel 2010, tất cả các hàm trong excel, cách sử dụng các hàm trong excel, tổng hợp các hàm trong excel, các hàm trong excel cơ bản, các hàm excel cơ bản trong kế toán, các hàm trong excel 2013, các hàm trong excel nâng cao, các hàm cơ bản trong excel 2013, các hàm excel cơ bản trong nhân sự, các hàm excel thông dụng trong văn phòng, các hàm trong excel 2010 cơ bản, các hàm cơ bản trong excel 2010 pdf, các hàm cơ bản trong excel 2016, các hàm trong excel pdf, các hàm trong excel lớp 7, các hàm trong excel 2003, các hàm trong excel văn phòng, các hàm trong excel hay dùng, các hàm cơ bản trong excel và ví dụ, các hàm trong excel 2019, các hàm thường dùng trong excel văn phòng, các hàm trong excel tin học văn phòng, các hàm văn bản trong excel, các hàm excel hay dùng trong văn phòng, các hàm xử lý văn bản trong excel, các hàm excel thông dụng cho dân văn phòng, các hàm excel cho văn phòng

Hàm SUMIFS

Hàm tính giá trị trung bình AVERAGE

Đúng như chức năng của nó, hàm =AVERAGE phục vụ việc đưa ra con số tỷ lệ trinh bình của các ô tính đã được chọn trong bảng tính excel.

Ví dụ: bạn muốn tìm tỷ lệ trung bình của giá trị trong các ô từ ô A10 đến ô J10. Bạn chỉ cần đưa chuột ra một ô soạn thảo trông của excel và gõ =AVERAGE(A10:J10) rồi nhấn Enter là được.

các hàm trong excel, các hàm.trong excel, các hàm trong excel 2010, tất cả các hàm trong excel, cách sử dụng các hàm trong excel, tổng hợp các hàm trong excel, các hàm trong excel cơ bản, các hàm excel cơ bản trong kế toán, các hàm trong excel 2013, các hàm trong excel nâng cao, các hàm cơ bản trong excel 2013, các hàm excel cơ bản trong nhân sự, các hàm excel thông dụng trong văn phòng, các hàm trong excel 2010 cơ bản, các hàm cơ bản trong excel 2010 pdf, các hàm cơ bản trong excel 2016, các hàm trong excel pdf, các hàm trong excel lớp 7, các hàm trong excel 2003, các hàm trong excel văn phòng, các hàm trong excel hay dùng, các hàm cơ bản trong excel và ví dụ, các hàm trong excel 2019, các hàm thường dùng trong excel văn phòng, các hàm trong excel tin học văn phòng, các hàm văn bản trong excel, các hàm excel hay dùng trong văn phòng, các hàm xử lý văn bản trong excel, các hàm excel thông dụng cho dân văn phòng, các hàm excel cho văn phòng

Cách tính hàm AVERAGE

Kết quả đưa ra trong ô soạn công thức của excel sẽ là con số có giá trị trung bình giữa các ô từ A10 đến J10. Sau đó nếu muốn tìm giá trị của các ô tính tiếp theo trong bảng tính, bạn chỉ cần kéo chuột ra vị trí góc dưới bên phải rồi kéo xuống những ô cần tính kết quả là được.

Tương tự như SUMIF, COUNTIF bạn có thể sử dụng AVERAGEIF và AVERAGEIFS để tính giá trị trung bình của các ô dựa trên một hoặc nhiều tiêu chí.

Hàm đếm ô không trống COUNTA

Hàm COUNTA là một trong các hàm trong excel có chức năng đếm các ô có chứ nội dung bất kỳ. Trong đó bao gồm cả các nội dung chứa chữ số, chữ cái, biển tượng đặc biệt. Cấu trúc phổ biến của hàm này là: =COUNTA(phạm vi ô tính cần đếm).

các hàm trong excel, các hàm.trong excel, các hàm trong excel 2010, tất cả các hàm trong excel, cách sử dụng các hàm trong excel, tổng hợp các hàm trong excel, các hàm trong excel cơ bản, các hàm excel cơ bản trong kế toán, các hàm trong excel 2013, các hàm trong excel nâng cao, các hàm cơ bản trong excel 2013, các hàm excel cơ bản trong nhân sự, các hàm excel thông dụng trong văn phòng, các hàm trong excel 2010 cơ bản, các hàm cơ bản trong excel 2010 pdf, các hàm cơ bản trong excel 2016, các hàm trong excel pdf, các hàm trong excel lớp 7, các hàm trong excel 2003, các hàm trong excel văn phòng, các hàm trong excel hay dùng, các hàm cơ bản trong excel và ví dụ, các hàm trong excel 2019, các hàm thường dùng trong excel văn phòng, các hàm trong excel tin học văn phòng, các hàm văn bản trong excel, các hàm excel hay dùng trong văn phòng, các hàm xử lý văn bản trong excel, các hàm excel thông dụng cho dân văn phòng, các hàm excel cho văn phòng

Hàm đếm ô không trống COUNTA

Hàm đếm ô trống COUNTBLANK cũng tương tự với cú pháp =COUNTBLANK(phạm vi bảng tính cần đếm).

Hàm tính tổng giá tiền sản phẩm SUMPRODUCT

Hàm SUMPRODUCT hiện rất thường xuyên được dùng trong các hoạt động kinh doanh, kế toán.

Mục đích của hàm này dùng để tính tổng sản phẩm như: tính tổng tiền của các sản phẩm dựa trên căn cứ về số lượng cũng như đơn giá tương ứng của sản phẩm trên thị trường.

Ví dụ dưới đây dùng hàm SUMPRODUCT để tính tổng số tiền đã tiêu:

các hàm trong excel, các hàm.trong excel, các hàm trong excel 2010, tất cả các hàm trong excel, cách sử dụng các hàm trong excel, tổng hợp các hàm trong excel, các hàm trong excel cơ bản, các hàm excel cơ bản trong kế toán, các hàm trong excel 2013, các hàm trong excel nâng cao, các hàm cơ bản trong excel 2013, các hàm excel cơ bản trong nhân sự, các hàm excel thông dụng trong văn phòng, các hàm trong excel 2010 cơ bản, các hàm cơ bản trong excel 2010 pdf, các hàm cơ bản trong excel 2016, các hàm trong excel pdf, các hàm trong excel lớp 7, các hàm trong excel 2003, các hàm trong excel văn phòng, các hàm trong excel hay dùng, các hàm cơ bản trong excel và ví dụ, các hàm trong excel 2019, các hàm thường dùng trong excel văn phòng, các hàm trong excel tin học văn phòng, các hàm văn bản trong excel, các hàm excel hay dùng trong văn phòng, các hàm xử lý văn bản trong excel, các hàm excel thông dụng cho dân văn phòng, các hàm excel cho văn phòng

Cụ thể ở trên, hàm SUMPRODUCT đã thực hiện phép tính: (2 * 1000) + (4 * 250) + (4 * 100) + (2 * 50) = 3500.

Phạm vi tính tổng phải có cùng kích thước, nếu không Excel sẽ hiển thị lỗi #VALUE!

các hàm trong excel, các hàm.trong excel, các hàm trong excel 2010, tất cả các hàm trong excel, cách sử dụng các hàm trong excel, tổng hợp các hàm trong excel, các hàm trong excel cơ bản, các hàm excel cơ bản trong kế toán, các hàm trong excel 2013, các hàm trong excel nâng cao, các hàm cơ bản trong excel 2013, các hàm excel cơ bản trong nhân sự, các hàm excel thông dụng trong văn phòng, các hàm trong excel 2010 cơ bản, các hàm cơ bản trong excel 2010 pdf, các hàm cơ bản trong excel 2016, các hàm trong excel pdf, các hàm trong excel lớp 7, các hàm trong excel 2003, các hàm trong excel văn phòng, các hàm trong excel hay dùng, các hàm cơ bản trong excel và ví dụ, các hàm trong excel 2019, các hàm thường dùng trong excel văn phòng, các hàm trong excel tin học văn phòng, các hàm văn bản trong excel, các hàm excel hay dùng trong văn phòng, các hàm xử lý văn bản trong excel, các hàm excel thông dụng cho dân văn phòng, các hàm excel cho văn phòng

Nếu giá trị trong ô không phải dạng số thì SUMPRODUCT sẽ mặc định giá trị của chúng là 0.

các hàm trong excel, các hàm.trong excel, các hàm trong excel 2010, tất cả các hàm trong excel, cách sử dụng các hàm trong excel, tổng hợp các hàm trong excel, các hàm trong excel cơ bản, các hàm excel cơ bản trong kế toán, các hàm trong excel 2013, các hàm trong excel nâng cao, các hàm cơ bản trong excel 2013, các hàm excel cơ bản trong nhân sự, các hàm excel thông dụng trong văn phòng, các hàm trong excel 2010 cơ bản, các hàm cơ bản trong excel 2010 pdf, các hàm cơ bản trong excel 2016, các hàm trong excel pdf, các hàm trong excel lớp 7, các hàm trong excel 2003, các hàm trong excel văn phòng, các hàm trong excel hay dùng, các hàm cơ bản trong excel và ví dụ, các hàm trong excel 2019, các hàm thường dùng trong excel văn phòng, các hàm trong excel tin học văn phòng, các hàm văn bản trong excel, các hàm excel hay dùng trong văn phòng, các hàm xử lý văn bản trong excel, các hàm excel thông dụng cho dân văn phòng, các hàm excel cho văn phòng

Hàm MIN, MAX

Nếu bạn đang cần tìm một con số bất kỳ có giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất trong bảng tính dữ liệu, hàm min;max hoàn toàn có thể làm được việc này một cách dễ dàng.

Chỉ cần gõ theo cú pháp sau: =MIN/MAX(phạm vi bảng tính cần tìm), Excel sẽ trả về cho bạn đúng giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất tùy theo cú pháp các hàm trong excel mà bạn nhập.

các hàm trong excel, các hàm.trong excel, các hàm trong excel 2010, tất cả các hàm trong excel, cách sử dụng các hàm trong excel, tổng hợp các hàm trong excel, các hàm trong excel cơ bản, các hàm excel cơ bản trong kế toán, các hàm trong excel 2013, các hàm trong excel nâng cao, các hàm cơ bản trong excel 2013, các hàm excel cơ bản trong nhân sự, các hàm excel thông dụng trong văn phòng, các hàm trong excel 2010 cơ bản, các hàm cơ bản trong excel 2010 pdf, các hàm cơ bản trong excel 2016, các hàm trong excel pdf, các hàm trong excel lớp 7, các hàm trong excel 2003, các hàm trong excel văn phòng, các hàm trong excel hay dùng, các hàm cơ bản trong excel và ví dụ, các hàm trong excel 2019, các hàm thường dùng trong excel văn phòng, các hàm trong excel tin học văn phòng, các hàm văn bản trong excel, các hàm excel hay dùng trong văn phòng, các hàm xử lý văn bản trong excel, các hàm excel thông dụng cho dân văn phòng, các hàm excel cho văn phòng

Hàm LOGIC

Hàm IF

Hàm IF giúp bạn kiểm tra xem điều kiện có được đáp ứng không, nếu đúng nó sẽ trả về giá trị đúng, nếu sai sẽ trả về giá trị sai. Công thức =IF(điều kiện,”giá trị đúng”,”giá trị sai”). Để áp dụng cho nhiều điều kiện bạn sẽ phải dùng đến hàm IF lồng nhau.

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ kiểm tra xem ô A có thỏa mãn điều kiện lớn hơn 10 không, nếu thảo mãn thì trả về giá trị Correct trong ô C1, nếu không thỏa mãn sẽ trả về giá trị Incorrect. Tại ô C1, bạn nhập vào hàm =IF(A1>10,”Correct”,”Incorrect”).

các hàm trong excel, các hàm.trong excel, các hàm trong excel 2010, tất cả các hàm trong excel, cách sử dụng các hàm trong excel, tổng hợp các hàm trong excel, các hàm trong excel cơ bản, các hàm excel cơ bản trong kế toán, các hàm trong excel 2013, các hàm trong excel nâng cao, các hàm cơ bản trong excel 2013, các hàm excel cơ bản trong nhân sự, các hàm excel thông dụng trong văn phòng, các hàm trong excel 2010 cơ bản, các hàm cơ bản trong excel 2010 pdf, các hàm cơ bản trong excel 2016, các hàm trong excel pdf, các hàm trong excel lớp 7, các hàm trong excel 2003, các hàm trong excel văn phòng, các hàm trong excel hay dùng, các hàm cơ bản trong excel và ví dụ, các hàm trong excel 2019, các hàm thường dùng trong excel văn phòng, các hàm trong excel tin học văn phòng, các hàm văn bản trong excel, các hàm excel hay dùng trong văn phòng, các hàm xử lý văn bản trong excel, các hàm excel thông dụng cho dân văn phòng, các hàm excel cho văn phòng

Hàm IF trả về Correct vì giá trị trong ô A1 lớn hơn 10.

Hàm AND

Hàm AND sẽ trả về giá trị đúng nếu tất cả các điều kiện được thỏa mãn và trả về giá trị sai nếu có bất kỳ điều kiện nào sai. Công thức =IF(AND(điều kiện),”giá trị đúng”,”giá trị sai).

Vẫn ví dụ trên, giờ ta kết hợp kiểm tra 2 điều kiện là A1 lớn hơn 10 và B1 lớn hơn 5, nếu cả 2 thỏa mãn sẽ trả về Correct, ngược lại trả về Incorrect. Tại ô D1 bạn nhập =IF(AND(A1>10,B1>5),”Correct”,”Incorrect”).

các hàm trong excel, các hàm.trong excel, các hàm trong excel 2010, tất cả các hàm trong excel, cách sử dụng các hàm trong excel, tổng hợp các hàm trong excel, các hàm trong excel cơ bản, các hàm excel cơ bản trong kế toán, các hàm trong excel 2013, các hàm trong excel nâng cao, các hàm cơ bản trong excel 2013, các hàm excel cơ bản trong nhân sự, các hàm excel thông dụng trong văn phòng, các hàm trong excel 2010 cơ bản, các hàm cơ bản trong excel 2010 pdf, các hàm cơ bản trong excel 2016, các hàm trong excel pdf, các hàm trong excel lớp 7, các hàm trong excel 2003, các hàm trong excel văn phòng, các hàm trong excel hay dùng, các hàm cơ bản trong excel và ví dụ, các hàm trong excel 2019, các hàm thường dùng trong excel văn phòng, các hàm trong excel tin học văn phòng, các hàm văn bản trong excel, các hàm excel hay dùng trong văn phòng, các hàm xử lý văn bản trong excel, các hàm excel thông dụng cho dân văn phòng, các hàm excel cho văn phòng

Hàm AND trả về giá trị sai vì ô B1 nhỏ hơn 5, do đó hàm IF trả về giá trị sai tương ứng ở đây là Incorrect.

Hàm OR

Ngược lại với AND, OR trả về giá trị đúng nếu có bất kỳ điều kiện nào được thỏa mãn và trả về giá trị sai nếu tất cả các điều kiện đều không được đáp ứng.

Thử lại điều kiện trên với hàm OR. Tại ô E1 bạn nhập =IF(OR(A1>10,B1>5),”Correct”,”Incorrect”).

các hàm trong excel, các hàm.trong excel, các hàm trong excel 2010, tất cả các hàm trong excel, cách sử dụng các hàm trong excel, tổng hợp các hàm trong excel, các hàm trong excel cơ bản, các hàm excel cơ bản trong kế toán, các hàm trong excel 2013, các hàm trong excel nâng cao, các hàm cơ bản trong excel 2013, các hàm excel cơ bản trong nhân sự, các hàm excel thông dụng trong văn phòng, các hàm trong excel 2010 cơ bản, các hàm cơ bản trong excel 2010 pdf, các hàm cơ bản trong excel 2016, các hàm trong excel pdf, các hàm trong excel lớp 7, các hàm trong excel 2003, các hàm trong excel văn phòng, các hàm trong excel hay dùng, các hàm cơ bản trong excel và ví dụ, các hàm trong excel 2019, các hàm thường dùng trong excel văn phòng, các hàm trong excel tin học văn phòng, các hàm văn bản trong excel, các hàm excel hay dùng trong văn phòng, các hàm xử lý văn bản trong excel, các hàm excel thông dụng cho dân văn phòng, các hàm excel cho văn phòng

Hàm OR trả về giá trị đúng vì ô A1 lớn hơn 10, vì thế kết quả là hàm IF trả về giá trị Correct.

Ghi chú chung: Hàm AND và OR có thể kiểm tra đến 255 điều kiện.

Hàm IF lồng nhau

Như đã nói bên trên, khi bạn có nhiều hơn một điều kiện cần kiểm tra thì đó là lúc dùng đến hàm IF lồng nhau. Giá trị sai sẽ được thay thế bằng một hàm IF khác để thực hiện thêm một lần kiểm tra. (Nếu dùng Excel 2016, bạn chỉ cần sử dụng IFS là được).

Hãy xem các ví dụ dưới đây:

Bạn nhập vào công thức =IF(A1=1,”Bad”,IF(A1=2,”Good”,IF(A1=3,”Excellent”,”No Valid Score”))) để kiểm tra giá trị của ô A1, nếu bằng 1 trả về Bad, nếu bằng 2 trả về Good, nếu bằng 3 trả về Excellent, nếu là một giá trị khác sẽ trả về No Valid Score.

các hàm trong excel, các hàm.trong excel, các hàm trong excel 2010, tất cả các hàm trong excel, cách sử dụng các hàm trong excel, tổng hợp các hàm trong excel, các hàm trong excel cơ bản, các hàm excel cơ bản trong kế toán, các hàm trong excel 2013, các hàm trong excel nâng cao, các hàm cơ bản trong excel 2013, các hàm excel cơ bản trong nhân sự, các hàm excel thông dụng trong văn phòng, các hàm trong excel 2010 cơ bản, các hàm cơ bản trong excel 2010 pdf, các hàm cơ bản trong excel 2016, các hàm trong excel pdf, các hàm trong excel lớp 7, các hàm trong excel 2003, các hàm trong excel văn phòng, các hàm trong excel hay dùng, các hàm cơ bản trong excel và ví dụ, các hàm trong excel 2019, các hàm thường dùng trong excel văn phòng, các hàm trong excel tin học văn phòng, các hàm văn bản trong excel, các hàm excel hay dùng trong văn phòng, các hàm xử lý văn bản trong excel, các hàm excel thông dụng cho dân văn phòng, các hàm excel cho văn phòng

Bạn nhập vào công thức =IF(A1<=10,350,IF(A1<=20,700,IF(A1<=30,1400,2000))) để kiểm tra giá trị ô A1, nếu nhỏ hơn hoặc bằng 10 thì trả về giá trị 350, 10 < A1 <= 20 thì trả về 700, 20 < A1 <= 30 thì trả về 1400, nếu lớn hơn 30 thì trả về 2000.

Trên đây là một vài ví dụ trong số các hàm trong excel cơ bản mà một người sử dụng tin học văn phòng cần phải nắm rõ. Ngoài ra, vẫn còn có rất nhiều hàm tính toán khác nhau nữa để giúp cho người sử dụng excel có thể sử dụng cho các mục đích tính toán cao hơn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các kiến thức giáo dục tin học khác để nắm được các kỹ năng văn phòng cơ bản cần có.

Nguồn: Timviecit.net

Bài viết liên quan

Microsoft Project là gì? Tính Năng Chính của Microsoft Project

Microsoft Project là gì? Tính Năng Chính của Microsoft Project

Microsoft Project là một phần mềm hàng đầu được phát triển bởi Microsoft, được thiết kế để hỗ trợ quản...

Antutu Là Gì: Hiểu Rõ Về Ứng Dụng Đo Hiệu Năng Điện Thoại

Antutu Là Gì: Hiểu Rõ Về Ứng Dụng Đo Hiệu Năng Điện Thoại

Bạn có thường xuyên nghe đến Antutu nhưng không biết nó là gì và vai trò của nó trong thế...

Big Data là gì: Sức Mạnh ẩn Đằng Sau Dữ Liệu Lớn

Big Data là gì: Sức Mạnh ẩn Đằng Sau Dữ Liệu Lớn

Trong thời đại số hóa ngày nay, khái niệm về "Big Data" không còn xa lạ với nhiều người. Tuy...

Bài đọc nhiều

3D Animation là gì? Công việc của một Animator 3D là làm gì?

3D Animation là gì? Công việc của một Animator 3D là làm gì?

Trước đây, các 2D Animator đòi hỏi cần khả năng vẽ tốt, khả năng tạo hình ảnh hoàn hảo nối…

Multimedia là gì?Phân biệt Multimedia và Graphic Design

Multimedia là gì?Phân biệt Multimedia và Graphic Design

Multimedia là ngành học hiện đang được các bạn trẻ yêu thích và theo học. thực tế cho thấy đây là ngành nghề  mới đang còn khá…

Cách viết sơ yếu lý lịch chuẩn nhất 2023

Cách viết sơ yếu lý lịch chuẩn nhất 2023

Thông thường, bản sơ yếu lý lịch đã có sẵn trong bộ hồ sơ xin việc . Dưới đây là…

Bài mới nhất

React Native là Gì? Ứng Dụng của React Native Trong IT

React Native là Gì? Ứng Dụng của React Native Trong IT

Bạn đang tìm hiểu về React Native và muốn hiểu rõ hơn về công nghệ này? Trong bài viết này,…

Microsoft Project là gì? Tính Năng Chính của Microsoft Project

Microsoft Project là gì? Tính Năng Chính của Microsoft Project

Microsoft Project là một phần mềm hàng đầu được phát triển bởi Microsoft, được thiết kế để hỗ trợ quản…

Web Server là Gì? Vai Trò của Web Server Trong Website

Web Server là Gì? Vai Trò của Web Server Trong Website

Trong thế giới Công nghệ thông tin hiện nay, khái niệm “web server” (máy chủ web) đóng vai trò quan…

Theo dõi chúng tôi

Chúng tôi thích chia sẻ những ưu đãi mới và các chương trình

Đăng ký nhận tin

Nhận bài viết qua email cùng HR Insider - Timviec.